Tjenester

We Find Solutions for Clean Energy

Greenstat Solar Solutions er dedikert til å hjelpe deg med å utnytte kraften fra solen for å redusere energikostnadene dine og minimere miljøpåvirkningen. Med vår ekspertise innen bakkemonterte solcelleanlegg og industrielle solcelleprosjekter, kan du stole på at vi har den optimale løsningen for dine behov.

Tjenester vi tilbyr

Industrielle Solcelleprosjekter

Vi forstår at industrielle virksomheter har unike energibehov og bærekraftsmål. Derfor tilbyr vi skreddersydde solcelleløsninger som gir pålitelig kraftforsyning og bidrar til å redusere driftskostnadene. Vårt team av ingeniører og teknikere har erfaring med å håndtere varierte og komplekse prosjekter innen industriell solenergi

Bakkemontert Solcellekraft

Som totalentreprenør tar vi ansvar for hele prosessen, fra anskaffelse av materialer til grunnarbeid og installasjonen av solcelleanlegget. Vi har erfaring med konsesjonspliktige solkraftverk og bistår fra detaljplan mot NVE

Prosjektering og ingeniørtjenester

Godt forarbeid for solcellekraft er avgjørende for å sikre at solcelleanlegget fungerer effektivt og gir maksimal verdi. Greenstat Solar Solutions tilbyr konsulentjenester for anbudsrunder, forprosjekt og solkraftanlegg som skal konsesjonsbehandles eller detaljplanlegges