Prosjekter

Greenstat Solar Solutions utvider stadig sin prosjektportefølje innen ulike segmenter for solkraft. Vi leverer over hele landet med spesialisering innenfor solkraft til næring, industri og bakkemontert solkraft 

Prosjekter

Disse referanseprosjektene er eksempler på vår forpliktelse til kvalitet, innovasjon og bærekraft i solenergi:

Engene Solkraft

Sted:

Larvik, Vestfold

Segment:

Bakkemontert solkraft

Installasjonsår:

2024

Årlig produksjon:

6,2 GWh

Installert effekt:

5,8 MWp

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til solparken Engene Solar som er planlagt ved Hvarnes i Lågendalen. Greenstatkonsernet, som har stått for konsesjonssøknaden, eier halvparten av samarbeidsselskapet Engene Solar AS, mens Skagerak Kraft eier den andre halvparten. Greenstat Solar Solutions AS er utførende entreprenør for bygging av solkraftverket.

Beform

Sted:

Fredrikstad, Østfold

Segment:

Bakkemontert solkraft

Installasjonsår:

2022

Årlig produksjon:

540 000 kWh

Installert effekt:

520 kWp

Totalt 520 kWp solkraft hos Beform, Fredrikstad. Solcelleanlegget leverer solenergi til plastproduksjon. Det bakkemonterte solanlegget er montert på ledig landareal inne på industriområde.

Framohallen

Sted:

Bergen, Vestlandet

Segment:

Industri og Næring

Installasjonsår:

2023

Årlig produksjon:

270 000 kWh

Installert effekt:

373 kWp

Framohallen har takflater i alle himmelretninger og her er øst, sør, vest og takflater med lav vinkel mot nord benyttet for jevn solproduksjon gjennom hele døgnet. Innfestningløsninger for solcelleanlegg fra Lobas Solar med mekanisk feste til undertaket, solcellepanel fra REC Solar og vekselrettere fra SMA Solar Technology.

Nestunbrekka

Sted:

Bergen, Vestlandet

Segment:

Industri og Næring

Installasjonsår:

2023

Årlig produksjon:

75 000 kWh

Installert effekt:

96

Flat tak øst/vest solcelleanlegg gir solenergi til næringsbygg.

Ferdigmat

Sted:

Arendal, Agder

Segment:

Industri og Næring

Installasjonsår:

2023

Årlig produksjon:

110 000

Installert effekt:

120

Hos Ferdigmat AS i Arendal installerte vi vår 2023 120 kWp solcelleanlegg på flate og skrå tak, i kombinasjon med 200 kWh batteribank. Industribygget er lokalisert i et område med lav kapasitet i strømnettet og siste utvidelse av nødvendig produksjonsutstyr ville skape problemer for bygget hovedinntak. Med solcelleanlegg og batteribank kan Ferdigmat i dag drive utstyr som ellers ville overlastet byggets elnett.

Nedfelt solcelleanlegg

Sted:

Grimstad, Agder

Segment:

Industri og Næring

Installasjonsår:

2022

Årlig produksjon:

27 000 kWh

Installert effekt:

25 kWp

Nedfelt solcelleanlegg med kantbeslag.